Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Historie a současnost

 

V letech 1938-1939 byla v Otrokovicích zřízena pobočka městské hudební školy „Dvořák“ ve Zlíně.  K jejímu založení přispěli učitelé místních škol, kteří zajistili učebny pro výuku. Na škole se vyučovalo hře na klavír a housle, doplňkovými předměty byly hudební nauka a souborová cvičení. V prvním školním roce měla pobočka 72 žáků.

Ve školním roce 1939-1940 bylo otevřeno oddělení přípravné hudební výchovy pro sedmileté děti. K tomuto vzoru se po deseti letech přidaly všechny hudební školy v naší republice.

Z válečných let se nedochovaly žádné materiály o situaci na otrokovické pobočce. Teprve školní rok 1944-1945 zaznamenává určité organizační změny.  6. Července 1946  bylo  výměrem zemského národního výboru v Brně  zřízeno městské učiliště houslové a klavírní hry  pod názvem „Městská hudební škola v Baťově“.

V roce 1948-1949 vyučovalo celkový počet 180 žáků 7 učitelů.  Učebny měšťanské školy již nestačily, a tak po úspěšném jednání s n. p. Svit-závod Otrokovice, získala škola rodinný domek č.p. 723 na tř. Odboje, kde byla umístěna až do září 1987.

V 60. letech  se vyučují kromě oboru hudebního také obory výtvarný a taneční. V 70. letech se stává škola čtyřoborovou – je zahájena výuka nejmladšího oboru literárně-dramatického. Otevřením nových oborů se prostory rodinného domku stávají nedostačujícími.

Po dlouhém a složitém jednání získává škola v září 1987 druhou budovu na Školní ulici, kde sídlí dosud.

Při povodních v roce 1997 byla budova školy z velké části zatopena a značná část vybavení zničena. Veškeré prostory byly zrekonstruovány a pořízeny nové hudební nástroje, nábytek, moderní technické zařízení, které je obměňováno dle aktuálních nároků a potřeb.

Již od svého založení se škola stala střediskem kulturního dění v Otrokovicích. Svědčí o tom řada  kulturních vystoupení nejen žáků školy, ale i pedagogů. Obrazem dobré práce  jsou mimo jiné i dosažené úspěchy v soutěžích a přehlídkách, studium absolventů školy na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.
© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz