Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Hudební obor
V hudebním oboru poskytujeme žákům základy odborného uměleckého vzdělání, snažíme se v nich pěstovat kladný vztah k hudbě a umění vůbec. Kultivujeme jejich osobnost a vkus, cit pro kvalitní hudbu. Postupně je vybavujeme správnými  pěveckými / nástrojovými dovednostmi a návyky tak, aby se časem sami mohli uplatnit jako praktičtí muzikanti v různých hudebních seskupeních napříč žánrovým spektrem, případně byli připraveni studovat na střední nebo vysoké škole s uměleckým či pedagogickým zaměřením.
Součástí hudebního vzdělávání je hudební nauka, kde žáci získají dobrý základ znalostí z hudební teorie a ve vyšších ročnících si vyzkouší také hru v souboru, v cimbálovce nebo komorní hru.

Nabízíme výuku těchto studijních zaměření:
 • klavír
 • keyboard
 • klasická i elektrická kytara
 • housle
 • viola
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • saxofon
 • akordeon
 • cimbál
 • bicí nástroje
 • sólový a populární zpěv
 • mladý mistr zvuku.

Podrobnosti se dozvíte v našem ŠVP.
 
budova ZUŠ koncertní sál
Budova ZUŠ Otrokovice Koncertní sál
schodiště pohled do sálu
Schodiště Pohled do sálu
učebna hudební nauky učebna klávesových nástrojů
Učebna hudební nauky Učebna klávesových nástrojů

 

 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz