Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Literárně-dramatický obor
Literárně-dramatický obor v naší Základní umělecké škole umožňuje prostřednictvím tvořivé činnosti (pohybového, slovního, či hlasového vyjadřování, práce s rekvizitou, popř. práce s loutkou atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka v oblasti divadelního, tj. dramatického, pohybového a slovesného projevu. Zároveň na základě dramatické hry a tvořivosti rozvíjí obrazotvornost a osobnost každého jednotlivého žáka, odstraňuje jeho zábrany a poskytuje prostor k jeho sebevyjádření.
Studijní zaměření Divadelní tvorba se orientuje především na společné inscenování divadelních projektů, ať už se jedná o dramatickou interpretaci známých literárních děl, pohádek, vlastní literární tvorby žáků nebo speciálních divadelních a literárních útvarů vztahujících se k danému časovému období (vánoce, jaro, Den matek atd.).
Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých jsou nezbytné specifické komunikační dovednosti, schopnosti veřejného vystupování  i vysoká míra vnímavosti a empatie.
Vzhledem k faktu, že literárně-dramatický obor naší ZUŠ vede profesionální aktivně působící herec Městského divadla Zlín, jsou žáci v průběhu studia aktivně spjati s tvorbou tohoto profesionálního divadla, účastní se konkurzů do dětských rolí připravovaných inscenací Městského divadla Zlín či Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Pravidelně navštěvují představení zlínského divadla, která následně hodnotí a rozebírají, účastní se besed a  exkurzí do zákulisí, navštěvují divadelní archiv, půjčují si kostýmy a rekvizity, spolupracují s některými herci, dramaturgy i režiséry těchto oficiálních divadelních scén.
Literárně-dramatický obor poskytuje žákům rozvoj a kultivaci vnímání kulturních hodnot kolem sebe, jakož i základ  pro eventuální další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Podrobnosti se dozvíte v našem ŠVP.
© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz