Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Organizace školy

Základní umělecká škola Otrokovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřízenou krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.
Ředitelka jmenuje svého zástupce statutárního orgánu školy.
Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.
Pedagogický sbor garantuje kvalitní výuku. Všichni učitelé mají umělecké vzdělání a  většinou jsou  to aktivní umělci - členové Filharmonie Bohuslava Martinů, Městského divadla ve Zlíně a různých hudebních uskupení, cimbálových muzik či rockových kapel.
Proto jsou naši učitelé schopni připravit praktické muzikanty, výtvarníky, herce, tanečníky a všestranné milovníky umění.
Přehled pedagogických pracovníků ZUŠ Otrokovice
© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz