Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Úplata za vzdělávání


Vážení rodiče,

úplata za vzdělávání se platí zpravidla převodem na účet školy, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost školného za I.pololetí je do 21. září 2018, za II.pololetí do 15. února 2019. Výše školného se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Podmínky výběru školného podrobně řeší Školní řád. Školné lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

  • převodem na účet školy - na základě převodního příkazu, který žáci obdrží od svých vyučujících
  • hotově v kanceláři školy - na 1. pololetí: v termínu od 4. září  do 21. září 2018 v době od 10:00 - 16:00h
  • hotově v kanceláři školy - na 2. pololetí: v termínu do 15. února 2019 v době od 10:00 - 16:00 hod.

 V souladu se zákonem 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou 71/2005 §8 o základním uměleckém vzdělání je výše úplaty za vzdělání v ZUŠ Otrokovice stanovena na 1. pololetí (2. pololetí) školního roku 2018 / 2019 následovně:

Obor Kč/pololetí 
Hudební obor
Přípravné oddělení 1300,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 1500,- Kč
nástrojová skupinová výuka 1300,- Kč
Výtvarný obor
přípravné oddělení 1200,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 1200,- Kč
Taneční obor
přípravné oddělení 900,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 900,- Kč
Literárně-dramatický obor 600,- Kč

 

 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz