Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Milada Grimová
grimova@zusotr.cz

Kancelář školy:
Alice Polepilová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Úplata za vzdělávání


Vážení rodiče,
školné se platí pololetně a je možné jej uhradit:

  • převodem na účet školy - na základě převodního příkazu, který žáci obdrží od svých vyučujících
  • hotově v kanceláři školy - na 1. pololetí: v termínu od 4. září  do 18. září 2017 v době od 10:00 - 16:00h MIMO ÚTERÝ
  • hotově v kanceláři školy - na 2. pololetí: v termínu do 21. února 2018 v době od 10:00 - 16:00 hod. MIMO ÚTERÝ

 V souladu se zákonem 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou 71/2005 §8 o základním uměleckém vzdělání je výše úplaty za vzdělání v ZUŠ Otrokovice stanovena na 1. pololetí (2. pololetí) školního roku 2015 / 2016 následovně:

Obor Kč/pololetí 
Hudební obor
Přípravné oddělení 1300,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 1500,- Kč
nástrojová skupinová výuka 1300,- Kč
Výtvarný obor
přípravné oddělení 1000,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 1000,- Kč
Taneční obor
přípravné oddělení 800,- Kč
I. i II. stupeň základního studia 800,- Kč
Literárně-dramatický obor 500,- Kč

 

 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: WebHosting: www.isol.cz