Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Taneční obor
„Tanec je cesta hluboké komunikace, kde neustále nacházíme nová slovíčka a podněty, které nás nutí promlouvat k veřejnosti, ale i sobě samým.“

Taneční obor – komplexně rozvíjí žáky po tělesné a duševní stránce. Systematicky klade důraz na správné držení těla a bezprostřední, základní smyslový projev, který je nepostradatelným pramenem uměleckého vývoje. Rozvíjí pohybovou fantazii, hudební a rytmickou vnímavost.
Poskytuje odborné vzdělání v oblasti tance, které může žák uplatnit při dalším studiu na konzervatoři a poté bud´ jako budoucí profesionální tanečník nebo choreograf.
Cílem a podstatou tanečního oboru není však jen výchova a zaměření se na budoucí profesionální tanečníky, ale především rozvíjení zážitků tvůrčí cestou, práce na estetičnu pohybového umění  a  vnímání každého žáka TO a odkazu, který si sebou ponese po celý život. Tanec je ze všech umění nejvhodnější pro rozvoj celistvé osobnosti, protože jako jediné umění rozvíjí, kromě ostatního, i fyzickou složku osobnosti.

Podrobnosti se dozvíte v našem ŠVP.

taneční sál
Pohled do tanečního sálu

taneční sál

Pohled do tanečního sálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz