Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Výtvarný obor
Studium na výtvarném oboru umožňuje žákovi rozvíjet výtvarné schopnosti. Během studia si žáci hledají a postupně utvářejí vztah k barvám, povrchům, materiálům a jejich zpracování a rozvíjí výtvarné vnímání, představivost a tvořivost. Vzhledem k příchodu nových médií, které výrazně mění podobu světa, se studium zaměřuje na seznámení a pochopení multimediální tvorby a kultury. U studentů, kteří se připravují na umělecké školy je  kladen důraz na studijní kresbu a malbu a vytvoření vlastního portfolia.
Po dobu studia prezentují žáci svoji tvorbu na výstavách a přehlídkách základních uměleckých škol. Výtvarná kultura plynule a nenásilně prostupuje celou výukou výtvarného oboru.
Žák se setkává s výtvarným uměním prostřednictvím ukázek fotografických reprodukcí uměleckých děl a originálů na výstavách a v galeriích. Seznamuje se tak s historií a vývojem výtvarného umění, uměleckou  tvorbou v jednotlivých etapách vývoje a s využitím výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké oblasti. Věnuje se studiu základních kapitol dějin výtvarného umění, vytváření vztahu mezi člověkem, životem a uměním.  
Jde o hledání inspirace, asociací a souvislostí.

Podrobnosti se dozvíte v našem ŠVP.

Učebna výtvarného oboru Učebna výtvarného oboru
Učebna výtvarného oboru - Otrokovice Učebna výtvarného oboru - Otrokovice
Učebna výtvarného oboru Učebna výtvarného oboru
Učebna výtvarného oboru - Kvasice Učebna výtvarného oboru - Kvasice
Učebna výtvarného oboru
Učebna výtvarného oboru - Kvasice

 

 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz