Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Zaměření školy a její vize

 

Naším záměrem je vychovat z žáků všestranné muzikanty, kteří  budou schopni provozovat hudbu nebo jinou uměleckou činnost různých stylů. Samostatně a s radostí se budou moci uplatnit ve všech uměleckých oblastech na profesionální nebo amatérské úrovni. Snažíme se také připravovat žáky na další vzdělávací etapu na školách s uměleckým zaměřením.  Zájemcům o umělecké vzdělávání  poskytujeme co největší možnosti  a nadaným budoucím profesionálům co nejodbornější přípravu.

Naší vizí do budoucna je  rozšiřovat výuku různých stylů a žánrů, od klasických až po moderní. Nabízíme žákům možnost poznat umění nejen klasické, ale i zcela současné - ať už je to populární a muzikálový zpěv, hra na bicí nástroje, elektrickou kytaru, zaznamenávání a zpracování zvuku, moderní scénický tanec a různé výtvarné techniky. V případě zájmu a možností školy chceme rozšiřovat tuto výuku i na další místa mimo hlavní budovu a přibližovat se tak žákům z okolních obcí.

Dlouhodobě a systematicky chceme v žácích pěstovat pracovní návyky, jít vlastním příkladem, a tím utvářet jejich vztah k uměleckým dílům a hodnotám.

Chceme je naučit zodpovědnosti a spolupráci aktivní účastí na našich hudebních, tanečních, divadelních a výtvarných projektech. Rozvíjíme spolupráci s kulturními a sociálními organizacemi v našem okolí. Formujeme osobnosti žáků nejen v umělecké oblasti. V dnešní době virtuálního světa na počítačových sítích a konzumního způsobu života je vedení dětí k odlišnému vnímání světa obzvlášť důležité.

Chceme, aby ZUŠ Otrokovice byla místem, kde žáci získají nejen základní dovednosti a znalosti vedoucí k jejich všestrannému uměleckému rozvoji, ale také k zušlechtění a kultivování jejich osobnosti. Místem, které bude děti inspirovat a rozvíjet v příjemném, přátelském, kulturním prostředí tak, aby podnítilo jejich samostatnost a seberealizaci v uměleckém světě. Místem, kam se budou vracet se svými vlastními dětmi.
 
© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz